เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม เด็กจบใหม่อยากซื้อบ้าน 2 ล้าน ทำไงดี

quote

การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอย่างที่พักอาศัย เช่น คอนโด หรือบ้านดีๆ สักหลัง เพื่อสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากมีเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม? เป็นหนึ่งในคำถามของเด็กจบใหม่หลายคนสงสัย เพราะการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหรืออาจทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นได้ จึงควรดูข้อควรรู้ต่างๆ ก่อนซื้อบ้าน พร้อมทั้งวิธีคำนวณดอกเบี้ยได้ในบทความนี้

quote

 

 

1-1000x440.jpg

 

เด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ซื้อบ้านได้!

สำหรับเด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 บาท ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ โดยธนาคารจะพิจารณาอย่างแรกเลยคือเด็กจบใหม่จะต้องผ่านการทดลองงานเสียก่อน รวมถึงมีอายุงาน 6 เดือน - 1 ปีจึงจะกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดได้ ซึ่งการผ่านช่วงทดลองงาน และอายุงานมีขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่แต่ละธนาคารกำหนด การเตรียมเงินดาวน์ซื้อบ้านประมาณ 5- 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านที่ต้องการซื้อ หากสามารถเตรียมได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น การเตรียมรายการเดินบัญชีธนาคาร ควรมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและมีเงินเก็บค้างไว้อยู่ในบัญชีเสมอ หากมีภาระหนี้สินอื่นๆ ควรจะต้องทำการปิดยอดหนี้ให้หมด ไม่ให้ค้างไว้ และอย่างสุดท้ายคือเอกสารต่างๆ ที่รวมเตรียมไว้ให้พร้อม เช่น ใบรับรองการทำงาน เอกสารทางการเงิน สลิปเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อยื่นกู้ซื้อบ้านได้ เพราะทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการงานที่ทำอยู่เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยวงเงินให้ทำการกู้ซื้อบ้านได้

2-1000x440.jpg

เงินเดือน 15,000 สามารถซื้อ บ้าน 2 ล้าน ได้หรือไม่ คำนวณอย่างไร

เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้าน 2 ล้านได้ไหม? คำตอบคือ สามารถซื้อได้! โดยมีสูตรการคำนวณอยู่แม้ว่าจะมี เงินเดือนแค่ 15,000 ก็สามารถซื้อบ้าน 2 ล้านได้ แต่จะต้องผ่านการวางแผนกู้ซื้อบ้านให้ดี ปิดจุดบกพร่อง ปิดข้อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง โดยอย่างแรกจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินผ่อนบ้านในแต่ละเดือน และภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยในส่วนสูตรคำนวณจำนวณเงินที่ต้องผ่อนบ้านเดือนต่อเดือนของเงินเดือน 15,000 เพื่อซื้อบ้าน 2 ล้าน คือ

  • เงินเดือนที่ได้รับ x DSR = จำนวนเงินสูงสุดที่ผ่อนบ้านต่อเดือน
  • ดังนั้น 15,000 x 40/100 = 6,000 บาท

โดย DSR คือ ภาระหนี้สินที่มีทั้งหมดหารด้วยรายได้ ซึ่งอาจจะกล่าวง่ายๆ ว่า เป็นความสามารถในการรับภาระหนี้สินได้ ซึ่งในแต่ละธนาคารจะคิดค่า DSR ต่างกัน หากแต่สามารถใช้ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขพื้นฐานในการคำนวณหาค่าคร่าวๆ ได้

เมื่อได้ค่าออกมาแล้วจะนำไปคำนวณหาวงเงินสูงสุดที่ธนาคารสามารถปล่อยให้กู้ได้ มีสูตรว่า

  • (จำนวนเงินที่ต้องผ่อนบ้านต่อเดือน - ภาระเงินผ่อนอื่นๆ) x150 = วงเงินที่กู้ได้
  • ดังนั้นเงินเดือน 15,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุด 6,000x150 =900,000 บาท

จะเห็นได้ว่าลำพังเงินกู้สูงสุดมีได้แค่ 900,000 บาท อาจจะต้องทำการหาคนมาร่วมกู้ซื้อบ้านเพิ่มเติม โดยเป็นพ่อแม่ พี่ น้อง คู่สมรสที่มีอาชีพการงานมั่นคงมากู้ร่วมกันเพื่อให้ได้วงเงินเพียงพอในการซื้อบ้านได้

3-1000x440.jpg

5 ข้อที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน

แม้ว่าจะได้คำตอบของคำถามที่ว่า เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม? แต่ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้านนั้นควรจะต้องรู้และพิจารณาจากสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆ หลังมีบ้าน ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยของบ้าน

แม้ว่าจะมีเงินเดือนแค่ 15,000 แล้วทำการกู้ซื้อบ้านผ่าน ก็ต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยของบ้านอยู่ดี โดยหลังจากทำการยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านผ่านแล้วสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้อย่างแรกเลยคือการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องทำการศึกษาให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอัตราดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยเงินกู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้ตายตัวตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เป็นตัวเลขดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง

อัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการลงทุนของสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ

  • MLR (Minimum Loan Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีที่เป็นรายใหญ่ เช่น บุคคลที่มีประวัติการเงินดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เพียงพอ โดยอัตราดอกเบี้ยชนิดนี้มักนิยมใช้กับการกู้เงินระยะยาวที่มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอน
  • MRR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีที่เป็นรายย่อยที่ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล

ค่ารีโนเวทและต่อเติมบ้านในอนาคต

บ้านหนึ่งหลังนอกจากจะต้องมีของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แล้ว เพื่อให้บ้านหลังแรกที่ซื้อมามีความสมบูรณ์ก็จะต้องมีการรีโนเวทบางส่วนของบ้าน หรือต่อเติมบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคตได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการกู้บ้านที่ต้องเจอ

ค่าประกันภัยบ้าน

อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างบ้านหากเกิดอุบัติภัยขึ้นจะต้องมีประกันภัยบ้านคอยดูแลและรับผิดชอบ โดยเฉพาะประกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้ผู้กู้ซื้อบ้านทุกคนต้องทำประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญาผ่อนบ้าน ในส่วนของดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละฉบับซึ่งไม่เกิน 0.1% ของวงเงินคุ้มครอง นอกจากนี้อาจทำประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ประกันบ้านน้ำท่วม ประกันสินเชื่อบ้านตามวงเงินกู้กรณีผู้ซื้อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต หรือในอีกกรณีคือการที่หาประกันภัยที่ครอบคลุมทุกอย่างของบ้านได้เลย

ค่าส่วนกลางของโครงการ

หากมีเงินเดือน 15,000 แล้วทำการกู้ซื้อบ้าน 2 ล้าน ได้สำเร็จ จะต้องพิจารณาดูโครงการบ้านที่เลือกซื้อว่ามีค่าส่วนกลางหรือไม่ หากมีต้องเสียเป็นรายปีหรือรายเดือนเท่าไร เพราะค่าส่วนกลางคือค่าบำรุงรักษาและการใช้งานส่วนกลางภายในหมู่บ้านโครงการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากวันที่มีการโอนบ้าน

วางแผนการผ่อนชำระหนี้

สำหรับการซื้อบ้านหลังแรกจากเงินเดือน 15,000 บาท จะต้องคำนึงถึงแผนการเงินระยะยาว ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและการผ่อนชำระหนี้ เนื่องจากการกู้เงินซื้อบ้านหลังหนึ่งจะมีสัญญาในการผ่อนบ้านระยะยาวตั้งแต่ 10-20 ปี อีกทั้งยอดในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงินดาวน์บ้าน ระยะเวลาการผ่อน ราคาบ้านด้วย และในแต่ละเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผ่อนชำระบ้านได้ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนการผ่อนชำระให้ดี เตรียมเงินสำรองล่วงหน้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเงินขาดสภาพคล่อง

4-1000x440.jpg

การเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านของคนเงินเดือน 15,000

ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 ในปัจจุบันที่อยากซื้อบ้านต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่าย และวางแผนการใช้ชีวิตอื่นๆ ให้ดี เพราะรายได้ต่อเดือนไม่ได้สูงมากนัก โดยต้องเตรียมตัวง่ายๆ ดังนี้

  • หาโครงการบ้านในทำเลที่ชอบและราคาบ้านในโครงการที่ตัวเองรับไหว สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมา ทั้งการเดินทาง ค่าบ้าน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารว่ากำหนดปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างไร ผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านต้องมีคุณบัติอะไรบ้าง
  • หาคนกู้ร่วม เป็นอีกวิธีที่ทำให้การอนุมัติไวขึ้น เพราะการการขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 15,000 บาท แต่ต้องการซื้อบ้านราคา 2 ล้าน อาจจะเป็นเรื่องยากและอาจจะใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติ

อยากได้บ้านหรือคอนโดทำเลดี พร้อมอยู่ แต่งบไม่เกิน 2 ล้าน

ในปัจจุบันทุกสิ่งมีราคาที่สูงขึ้นไม่เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น แต่ที่ดินและบ้านมีราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้นมาก หากเป็นที่ที่ทำเลดี เดินทางสะดวก จะยิ่งมีราคาที่สูงมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกินกำลังของคนเงินเดือน 15,000 ที่ต้องการซื้อบ้านหรือคอนโด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 จะไม่สามารถซื้อบ้านที่ทำเลดีได้เลย เพราะ K-Property มีตัวเลือกที่ดีให้คุณในงบราคาไม่เกิน 2 ล้าน พร้อมอยู่ ทำเลดี ทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าท์ คอนโด สามารถเลือกที่อยู่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้

บ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2 ล้าน

หากกำลังมองหาบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท เลือกทำเลทองได้ตามใจอยาก ลองเลือกบ้านเดี่ยวมือสอง ทำเลดี ราคาย่อมเยาว์ จากทาง K-Property อาจจะเจอบ้านเดี่ยวที่คุณต้องการก็ได้

 

credit : Kbank Property  

 


แบ่งปันโพสต์นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง: